Concasor Tertiar Primar Secundar

img4
img1
img2
img3
Concasoarele cu impact din seria PST sunt concasoare de tipul celor care sparg la mărimea agregatelor de asfalt şi beton  din calcar, bazalt, granit, pietriş de râu de o duritate ridicată sau medie. Concasorul a fost designat cu  trei sisteme de spargere diferite. Trunchiul deschizându-se complet prin sistemul de deschidere hidrolitic, a fost designat în aşa fel încât să reducă la minimum durata timpului de schimbare a pieselor. Datorită acestei particularităţi, paletele, plăcile rabatabile şi plăcile rabatabile inferioare pot fi schimbate uşor.  Vin de obicei după concasoarele cu fălci şi sunt preferate drept concasoare secundare. Sunt preferate drept concasoare primare în sistemele precum cele destinate materiale de râu, care nu necesită concasoare
  Secţiunea primară care este prima parte de spargere;
 Prima etapă de spargere se realizează prin lovirea în golul de percuţie şi  de elementele de spargere a materialul care urmează să fie spart, intrat în concasor prin lovirea acestuia de paletele aflate pe rotor. 
   Secţiunea secundara care este a doua parte de spargere;
 În această etapă plăcile strivitoare cu nivele dotate cu opritoare strivitoare reglabile trec materialul (piatra spartă) de dimensiunile dorite în a doua parte de spargere.  Materialele voluminoase care nu pot trece în acest compartiment de spargere sunt trimise din nou de elementele de spargere existente în compartimentul de spargere în prima parte. Pietrelor care au trecut în al doilea compartiment de spargere le sunt reduse dimensiunile prin supunerea unei noi etape de spargere.
 Secţiunea terţiară care este a treia parte de spargere;
 In cadrul celei de-a treia etape dotate cu şine cu nivele şi şine strivitoare cu opritor materialul supus ultima oară procesului de spargere coborând în partea a treia iese din sistemul glisierei de ieşire adică din concasor  fiind spart  de elementele spargere la dimensiunile mici dorite.
Placările laterale protective şi din oţel sunt în mare măsură identice şi pot fi schimbate una cu cealaltă. Plăcile strivitoare cu nivele dotate cu opritoare strivitoare reglabile constituie etapa secundară care reprezintă a doua etapă de spargere. Şinele cu nivele şi şinele de stivuire constituie etapa a treia care reprezintă etapa terţiară. 

Comments are closed